Praktische informatie

Wat kost het?

Het tarief is 90 euro per uur.
Dit geldt zowel voor een eerste gesprek als voor de vervolgafspraken.

 

Wordt het vergoed?

Als je een verwijzing hebt voor jeugdhulp van de huisarts,  kun je terecht bij de gemeente. De gemeente kan niet alle zorgaanbieders contracteren. Wil je graag hulp van een niet gecontracteerde aanbieder zoals ik, dan kun je een aanvraag indienen voor een persoonsgebonden budget. Daarmee ben je vrij in de keuze van je zorgaanbieder. 

De kortdurende trajecten integratieve jeugd- en kindertherapie zijn ook zonder verwijzing beschikbaar.
Een gedeeltelijke vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is bij de meeste zorgverzekeraars mogelijk. 
Integratieve therapie is door de verzekeraars ondergebracht bij de alternatieve geneeswijzen.
Zorgverzekeraars maken hierover afspraken met de beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen bewaken de kwaliteit en professionaliteit van hun leden.
Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u opzoeken met welke beroepsverenigingen er afspraken zijn gemaakt.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van en voor Kindertherapeuten
registratie nr. A-12-160
Op de website van de beroepsvereniging is een overzicht te vinden van de zorgverzekeraars die integratieve therapie vergoeden, met daarbij de hoogte van het bedrag per aanvullend pakket. www.vvvk.nl 

 

Register

Ik ben als jeugd en gezinsprofessional geregistreerd in het kwaliteitsregister jeugd: registratie nummer 100021028
en als integratief kindertherapeut in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg licentienummer : 205000R

logo-rbcz

Klachten en Geschillen

Voor het zorgvuldig behandelen van eventuele klachten en geschillen conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de wkkgz, ben ik geregistreerd bij de geschillen instantie S.C.A.G. onder nummer 11782.

 

 
 

Als u niet tevreden bent

Het kan zijn dat de behandeling niet is zoals u dat had verwacht. Als u dit merkt dan vind ik het fijn als u daarover met mij in gesprek gaat.
Het kan zijn dat u dat moeilijk of niet prettig vindt. In dat geval is het mogelijk u te wenden tot de beroepsvereniging, de VvvK, die u zal helpen de klacht in behandeling te laten nemen door een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

 

Algemene website integratieve therapie

Integrative therapie voor kinderen & jongeren
Via deze button komt u bij de algemene website over integratieve therapie voor kinderen en jongeren

Contact gegevens

Sabine Balsma

Praktijkadres:
Seinstraat 22
1223 DA Hilversum
3e etage, kamer 22.13

Postadres
Siriusstraat 18
1223 AN Hilversum

Telefoonnummer: 06- 51047586,
Mailadres: mail@vanzelf-kindertherapie.nl
website: www.vanzelf-jeugdenkindertherapie.nl
KvK Gooi- en Eemland 321.482.59

Downloads
de folder

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat naast documenten als de behandelovereenkomst en de ingevulde vragenlijst, gegevens over de uitgevoerde interventies en, indien nodig, ook aantekeningen over zijn/haar (gezondheids) situatie.

Ook worden, indien nodig, in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het waarborgen van uw privacy is essentieel ,  en dit  betekent onder meer dat:
• er zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult Integratieve kindertherapie’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult