Praktische informatie

Wat kost het?

Het tarief is 90 euro per uur.
Dit geldt zowel voor een eerste gesprek als voor de vervolgafspraken.

Mocht dit bedrag een belemmering vormen, neem dan even contact op, misschien kunnen we een oplossing vinden.

 

Wordt het vergoed?
Integratieve jeugd- en kindertherapie wordt door veel zorgverzekeraars voor een deel vergoed als u aanvullend verzekerd bent.
Integratieve therapie is door de verzekeraars ondergebracht bij de alternatieve geneeswijzen.

Zorgverzekeraars maken hierover afspraken met de beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen bewaken de kwaliteit en professionaliteit van hun leden.

Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u opzoeken met welke beroepsverenigingen er afspraken zijn gemaakt.

In sommige situaties kan een begeleidingstraject bekostigd worden met een Persoons Gebonden Budget. Hierover kunt u navraag doen bij uw gemeente.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Vereniging van en voor Kindertherapeuten
registratie nr. A-12-160
Op de website van de beroepsvereniging is een overzicht te vinden van de zorgverzekeraars die integratieve therapie vergoeden, met daarbij de hoogte van het bedrag per aanvullend pakket. www.vvvk.nl 


Register
Onder andere in verband met het tuchtrecht sta ik geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer : 205000R

logo-rbcz

Klachten en Geschillen
Voor het zorgvuldig behandelen van eventuele klachten en geschillen conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de wkkgz, ben ik geregistreerd bij de geschillen instantie S.C.A.G. onder nummer 11782.

Contact gegevens

Sabine Balsma
Praktijkadres:
Seinstraat 22
1223 DA Hilversum
3e etage, kamer 22.13

Postadres Siriusstraat 18, 1223 AN Hilversum

Telefoonnummer: 06- 51047586,
Mailadres: mail@vanzelf-kindertherapie.nl
website: www.vanzelf-jeugdenkindertherapie.nl
KvK Gooi- en Eemland 321.482.59

Als u niet tevreden bent
Het kan zijn dat de behandeling niet is zoals u dat had verwacht. Als u dit merkt dan vind ik het fijn als u daarover met mij in gesprek gaat.
Het kan zijn dat u dat moeilijk of niet prettig vindt. In dat geval is het mogelijk u te wenden tot de beroepsvereniging, de VvvK, die u zal helpen de klacht in behandeling te laten nemen door een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Downloads
de folder

Integrative therapie voor kinderen & jongeren