Praktische informatie


 

Wat zijn de kosten?

Vanaf 1 april 2022 is het tarief 96 euro per uur.
Dit geldt zowel voor een eerste gesprek als voor de vervolgafspraken.

Wordt het vergoed?

Als je een verwijzing hebt voor jeugdhulp van de huisarts,  kom je voor vergoeding in aanmerking door de gemeente in het kader van de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2021 heb ik een contract met de regio gemeenten Gooi en Vecht. Dit zijn de volgende gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Woon je niet in één van deze gemeenten dan is het mogelijk om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Hiermee kun je gebruik maken van de mogelijkheid om je eigen zorgaanbieder te kiezen.

Integratieve jeugd- en kindertherapie is ook zonder verwijzing mogelijk, dan dragen ouders zelf de kosten.
Een gedeeltelijke vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is bij de meeste zorgverzekeraars mogelijk. 
Integratieve therapie is door de zorgverzekeraars ondergebracht bij de alternatieve geneeswijzen.
Zorgverzekeraars maken hierover afspraken met de beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen bewaken de kwaliteit en professionaliteit van hun leden.
Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u opzoeken met welke beroepsverenigingen er afspraken zijn gemaakt.

Wachtlijst?

De wachttijd is naar schatting 6 tot 12 weken.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de VIT Vereniging voor Integraal Therapeuten.
registratie nummer 704.21.A.   www.vit-therapeuten.nl, kijk voor de actuele licentie onder aan deze pagina.

Register

Als jeugd en gezinsprofessional ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister jeugd: registratie nummer 100021028

en als integratief kindertherapeut in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg licentienummer : 205000R. Kijk voor de actuele licentie onder aan deze pagina.


Klachten en Geschillen

Voor het zorgvuldig behandelen van eventuele klachten en geschillen conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de wkkgz, ben ik geregistreerd bij de geschillen instantie S.C.A.G. onder nummer 11782.

 
 

 

Als u niet tevreden bent

Het kan zijn dat de behandeling niet is zoals je dat had verwacht. Als je dit merkt dan vind ik het fijn als je daarover met mij in gesprek gaat.
Het kan zijn dat je dat moeilijk of niet prettig vindt. In dat geval is het mogelijk je te wenden tot de beroepsvereniging, de VIT, die je zal helpen de klacht in behandeling te laten nemen door een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Kiwa keurmerk

De praktijk beschikt over het Kiwa keurmerk.

Algemene website integratieve therapie

Integrative therapie voor kinderen & jongeren
Via deze button komt je bij de algemene website over integratieve therapie voor kinderen en jongeren

Contact gegevens

Sabine Balsma

Praktijkadres:
Utrechtseweg 8
1213 TS Hilversum
open van dinsdag tot en met vrijdag.

Postadres
Siriusstraat 18
1223 AN Hilversum

Telefoonnummer: 06- 51047586,
Mailadres: info@vanzelf-kindertherapie.nl
website: www.vanzelf-jeugdenkindertherapie.nl
KvK Gooi- en Eemland 321.482.59

Downloads
de folder

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat naast documenten als de behandelovereenkomst en de ingevulde vragenlijst, gegevens over de uitgevoerde interventies en, indien nodig, ook aantekeningen over zijn/haar (gezondheids) situatie.

Ook worden, indien nodig, in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het waarborgen van uw privacy is essentieel ,  en dit  betekent onder meer dat:
• er zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult Integratieve kindertherapie’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

Als de begeleiding wordt gegeven in het kader van de jeugdwet dan worden de volgende gegevens gedeeld met de gemeente en met het centraal bureau voor de statistiek: het bsn-nummer, de geboortedatum en de duur van de begeleiding

Licentie RBCZ 2022

Licentie VIT 2022