Welkom

… op de website van VanZelf Jeugd- en kindertherapie.

Kijk bij oud en nieuws voor de mogelijkheden in deze bijzondere Corona tijd.

VanZelf is een algemene praktijk voor Integratieve jeugd- en kindertherapie voor kinderen en jongeren vanaf 4 tot 20 jaar en ouders van kinderen van alle leeftijden. Gevestigd in Hilversum.

Daarnaast is de praktijk gespecialiseerd in het begeleiden van:

  • jongeren en kinderen die hulp en steun nodig hebben tijdens het overbruggen van de wachttijden in de jeugd-ggz;
  • gezinnen en families die te maken hebben met relaties die moeilijk verlopen;
  • ouders en kinderen die moeilijkheden ervaren door echtscheiding;
  • jongeren die door hun gedrag in moeilijkheden komen, en daardoor moeite hebben op school en bijvoorbeeld te maken krijgen met de leerplicht ambtenaar, politie, justitie en/of bureau Halt;
  • jongeren met zingevingsvragen;
  • pleeggezinnen en pleegkinderen;
  • (pleeg)gezinnen die uithuisplaatsing willen voorkomen.

De eigen wijsheid van elk mens, kind of volwassene, als uitgangspunt, dát is de kracht van Integratieve therapie.
Soms weet je als ouder niet meer hoe het zit en wat je moet doen, en lijken de problemen te groot. Maar diep van binnen weten jij en je kind het wel en door je bewust te worden van die kennis,  kunnen jullie de problemen aanpakken op de manier die bij jullie past.
Daarnaast helpt integratieve therapie je om je verhaal te kennen. Je verhaal is wat je hebt meegemaakt en geeft inzicht in de goede reden om te doen wat je doet. Juist bij moeilijk gedrag is dit belangrijk.

Als therapeut help ik jullie graag je eigen wijsheid en het onderliggende verhaal ontdekken.
De naam VanZelf staat voor leren en ontdekken over jezelf.
Het gaat over jou, jouw sterke kanten en talenten en jouw gevoelige plekken. Als je die kent, zul je merken dat alles meer vanzelf gaat.

Soms komen jongeren omdat er na reguliere hulp toch nog een stap nodig is. En soms komen jongeren om de wachtlijst voor reguliere hulp te overbruggen. Juist in deze fase is het heel belangrijk om steun te ervaren en vaak blijkt dat er door deze steun al stappen gezet kunnen worden, waardoor een jongere zich al wat beter voelt. 
Bij Vanzelf is de wachttijd meestal minder dan 2 weken.

Mindfulness leert praktische basisvaardigheden om met moeilijkheden om te gaan en is een waardevolle aanvulling als preventie en ondersteuning van therapie. Daarom geef ik trainingen Mindfulness aan kinderen en ouders.

Graag tot binnenkort.

Sabine Balsma