Welkom

… op de website van VanZelf Jeugd- en kindertherapie.

VanZelf is een algemene praktijk voor Integratieve jeugd- en kindertherapie voor kinderen en jongeren vanaf 4 tot 20 jaar en hun ouders. Gevestigd in Hilversum en Naarden Vesting

 

Daarnaast is de praktijk gespecialiseerd in het begeleiden van:

  • jongeren die door hun gedrag in moeilijkheden komen, en daardoor bijvoorbeeld te maken krijgen met de leerplicht ambtenaar, politie, justitie en/of bureau Halt.
  • ouders en kinderen die moeilijkheden ervaren door echtscheiding.
  • pleeggezinnen en pleegkinderen.
  • jongeren met zingevingsvragen.

De eigen wijsheid van elk mens, kind of volwassene, als uitgangspunt, dát is de kracht van Integratieve therapie.
Soms weet je als ouder niet meer hoe het zit en wat je moet doen, en lijken de problemen te groot. Op onbewust niveau weten jij en je kind het wel en met die kennis kunnen jullie de problemen aanpakken op de manier die bij jullie past.
Daarnaast helpt integratieve therapie je om je verhaal te kennen. Je verhaal is wat je hebt meegemaakt en geeft inzicht in de goede reden om te doen wat je doet. Juist bij moeilijk gedrag is dit belangrijk.

Als therapeut help ik jullie graag je eigen wijsheid en het onderliggende verhaal ontdekken.
De naam VanZelf staat voor leren en ontdekken over jezelf.
Het gaat over jou, jouw sterke kanten en talenten en jouw gevoelige plekken. Als je die kent, zul je merken dat alles meer vanzelf gaat.

Soms komen kinderen omdat er na reguliere hulp toch nog een stap nodig is.
En soms komen kinderen om de wachtlijst voor reguliere hulp te overbruggen.
Bij Vanzelf is de wachtlijst meestal minder dan 2 weken.

Mindfulness leert praktische basisvaardigheden om met moeilijkheden om te gaan en is een waardevolle aanvulling als preventie en ondersteuning van therapie. Daarom geef ik trainingen Mindfulness aan kinderen en ouders.

Vanaf 8 maart 2016 werk ik ook in Medisch Kwartier Naarden Vesting, een gezondheidscentrum waar reguliere en complementaire behandelaars samenwerken.
Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘oud en nieuws’.

Graag tot binnenkort.

Sabine Balsma