Scholen

Samenwerken
Als leerkracht, zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs ben je belangrijk voor een kind.
Je voelt bewust of onbewust aan hoe het met je leerlingen gaat. Als ouders en kinderen kiezen voor integratieve jeugd- of kindertherapie dan zoek ik in overleg met hen soms ook contact met de leerkracht. Het doel hiervan is informatie uitwisselen en jou als leerkracht betrekken bij het steunen en begeleiden van het veranderingsproces van het kind.
Heb je zelf zorgen over, of moeite met een kind in je klas? Neem gerust contact op. Vaak kun je relatief eenvoudig al veel doen voor een kind.

Mindfulness 
scholenBewust worden welke emoties, gevoelens en gedachten er zijn en door dit bewustzijn de keuzevrijheid vergroten om je zo te gedragen als je zelf en je omgeving prettig vinden. Dat is wat Mindfulness leert.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kinderen hiermee te laten kennismaken, variërend van een introductie workshop tot een training.

Klik voor meer informatie op de tekst bij workshops in het witte gedeelte hier onder.

Ouders
Veel ouders kunnen wel wat steun en nieuwe inzichten gebruiken bij het opvoeden van hun kinderen in deze drukke tijd. Daarom is het mogelijk om een ouderavond of koffie ochtend over een thema te organiseren.
Thema’s zijn bijvoorbeeld :

  • Anders omgaan met ruzie en boosheid
  • Mindful ouderschap
  • Grenzen stellen zonder strijd

Zelfs in één of anderhalf uur zijn een aantal concrete inzichten en ideeën over te brengen, die in de praktijk direct toepasbaar zijn. Dagelijks gedoe verandert in leerzame en humorvolle situaties, zonder dat dit extra tijd kost!