Ouders

De stap zetten 
Als ouder doe je er alles aan om te zorgen dat het goed gaat met je kind. Als je kind lichamelijke klachten heeft gaan jullie naar de huisarts, dat is vanzelfsprekend. Het zou goed zijn als het net zo vanzelfsprekend is om bij sociaal-emotionele klachten naar een kinder- en jeugdtherapeut te gaan, zodat een kind zich weer vrij en onbelemmerd verder kan ontwikkelen.

Kinderen leren wat ze voor zichzelf kunnen doen als ze het moeilijk hebben. En ouders leren hoe ze hun kind daar bij kunnen ondersteunen. Zie hieronder bij ouderbegeleiding.
ouders

Zo bekeken is integratieve therapie en coaching eigenlijk een waardevol cadeau, want wat is er nu mooier dan bij moeilijkheden er zelf voor kunnen zorgen dat je weer beter in je vel zit?

Wat is integratieve therapie en coaching ?
Integratieve therapie en coaching  is een kortdurende vorm van begeleiding gericht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden om met moeilijkheden om te gaan.
Dit kan door te leren hoe het ‘van binnen’ werkt met gevoelens en gedachten én door het bewust worden en ontwikkelen van sterke kanten en talenten.
Het bijzondere van deze benadering is dat jullie eigen wijsheid en mogelijkheden uitgangspunt zijn. Om dit goed in beeld te krijgen wordt er gewerkt en gedacht vanuit verschillende modellen, die apart beschreven staan onder aan deze pagina.

Een paar ervaringen
‘Het is best lastig om bij een boze bui rustig te blijven en de adviezen toe te passen, maar het werkt wel. Ik voel me daarna trots op mijn zoon en op mezelf dat we daar zo goed uit komen. Het geeft me zo’n  goed gevoel dat ik hem kan helpen en zijn vader heeft dezelfde ervaring. Kortom we zijn blij. (moeder van een zoon van 10)’.

We zijn blij met het resultaat. Het gaat een stuk beter met onze zoon, hij zoekt vaker de rust op, blijft rustig praten als hij boos is of neemt een time out en komt later over zijn frustraties vertellen, voelt zich meer begrepen. Dus hartstikke fijn. (ouders)

Sabine heeft zowel onze zoon van vijf als ons als ouders goed kunnen helpen. Hij werd regelmatig zo boos, dat wij niet goed wisten hoe we daarmee om moesten gaan. Sabine wist snel door met hem te spelen en op zijn niveau in gesprek te gaan, zijn vertrouwen te winnen. Wat ik mooi vind is dat ze naar het kind als geheel kijkt en steeds de goede kanten benadrukt. Dat gaf hem vertrouwen en ruimte om te leren hoe hij soms anders met iets om kon gaan.  Ook hebben wij als ouders heldere en praktische tips gekregen om lastige momenten anders aan te vliegen. Dat heeft ons als gezin zeker meer plezier en rust gegeven. (een moeder)

Ik vond het over de kussens springen het leukste! (jongetje van 6)

Een moeder:
Wij hebben hele fijne ervaringen met de “spelletjesdokter”, Sabine heeft onze oudste goed leren omgaan met zijn angsten en met het plaatsen van gevoelens. De regenboog van gevoelens en de parkeerplaats daarvoor zijn heel helpend geweest. Bij onze jongste hebben wij een aantal kapstokjes gekregen, waardoor we haar beter kunnen begeleiden en begrijpen. (ouders)

Sabine verstaat de kunst om de kalmte te bewaren, volle empathie te tonen naar het kind en de vertaalslag te maken tussen kind in de kreukels en (vaak daardoor) radeloze ouder(s). Die tijdelijk en totaal ongewenst niet meer op elkaars golflengte blijken te zitten. En ook niet meer weten hoe daar weer te kunnen komen. (moeder van een tiener)

Onze dochter voelde zich snel op haar gemak bij Sabine. Ze vond het ontspannen en heeft aan de hand van kleuren haar gevoelens en de uitstraling van anderen beter leren begrijpen en zichzelf beter leren uiten. Wat is, van wat ik voel, van mij en wat is van de ander? Sabine gaf ook duidelijke terugkoppelingen aan ons. (ouders)

Een moeder:
Regelmatig rijden we langs het praktijk adres van Sabine en menigmaal vraagt onze dochter:” Gaan we daar nog een keer naar toe mam ?”
Voor ons een overduidelijk teken dat de manier van werken van Sabine een enorm positief effect heeft gehad en een fijn gevoel bij haar heeft achtergelaten.
Iemand die haar op speelse manier heeft kunnen doorgronden en ons daardoor handvatten kon geven hoe daar mee om te gaan.

Voor wie is het?
Vaak komen kinderen als zij of hun omgeving problemen ervaren met bijvoorbeeld:

 • Gedrag zoals druk zijn, snel boos worden, niet luisteren of juist teruggetrokken zijn en weinig contact maken;
 • Verwerking bij overlijden, ziekte of echtscheiding;
 • sombere en depressieve gevoelens;
 • Angsten, zelfvertrouwen, pesten of gepest worden, heimwee;
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden, bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn;
 • Eten, slapen of zindelijkheid;
 • Bijzondere eigenschappen zoals hoog-begaafdheid en hoog- sensitiviteit;
 • ADHD en vormen van autisme;
 • Gebruik van alcohol en drugs;
 • Sociale contacten;
 • Leren en presteren op school;
 • Gedrag waardoor de leerplichtambtenaar, jeugdzorg, Halt en politie betrokken raken;
 • Opgroeien in een pleeggezin.

Bij VanZelf kunnen kinderen en jongeren vanaf 4 tot ongeveer 23 jaar terecht.
Is je kind jonger dan 4 jaar en merk je dat het op één of andere manier niet gaat zoals je graag zou willen, dan kun je ook langs komen om je zorgen te bespreken.

Hoe werkt het?
Bij kinderen tot ongeveer 12 jaar begint de begeleiding met een oudergesprek. Hierin kunnen ouders vertellen waar ze zich zorgen over maken en wat zij willen bereiken voor hun kind. Voorafgaand aan dit gesprek vullen de ouders een vragenlijst in. De kinderen komen zelf doorgaans ongeveer 10 keer. In de loop van het traject zijn er nog een paar oudergesprekken.
Bij jongeren gaat het soms ook zo, maar vaak ook anders afhankelijk van wat het best bij hen past.
De praktijkruimte is letterlijk en figuurlijk een vrije ruimte waar kinderen los van opvoeding en onderwijs tot zichzelf kunnen komen, en verschillende kanten van zichzelf kunnen ontdekken.
Kinderen weten zelf wat ze nodig hebben om contact te maken met dat wat lastig voor hen is. Daarom kiezen zij zelf de vorm, bijvoorbeeld spel, tekenen, muziek maken, praten, schilderen, verhalen maken, toneelspelen, etc. Omdat kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen, hebben ze meestal veel plezier tijdens de begeleiding.

Ouderbegeleiding, live, online of via e-mail
Als je eens rustig wilt praten over je kind dan kan dat natuurlijk ook. We kunnen samen bekijken wat je merkt en hoe het er uit ziet als het goed zou gaan. Door hier mee bezig te zijn, komen er als vanzelf ideeën op hoe jij je kind kunt helpen. Als je zelf anders om gaat met je kind, gaan er bij je kind ook dingen veranderen. Soms is dit al voldoende en is therapeutische begeleiding niet nodig. Sommige ouders vinden het fijn om via de mail te sparren . Het blijkt heel goed te werken om schriftelijk te verwoorden waar je mee zit. Alleen dat al geeft nieuwe inzichten. De schriftelijke reactie kun je rustig op je in laten werken, en nog eens nalezen. De tijd en rust in deze interactie is vaak heel helpend.

Workshop
In de workshop Anders omgaan met ruzie en boosheid leer je integratieve basisprincipes toe te voegen aan je eigen manier van opvoeden.
Gedrag waar we moeite mee hebben of waar we ons zorgen over maken, komt meestal voort uit gevoelens. Als we onze kinderen helpen om hun gedrag te begrenzen en tegelijkertijd aandacht geven aan de gevoelens waar dit gedrag uit voortkomt, kunnen we ons zelf en onze kinderen veel frustraties en gedoe besparen. Bovendien leren de kinderen om de waardevolle informatie die gevoelens geven, te gebruiken.
Hoe je zowel rekening kunt houden met je eigen gevoelens als met die van je kind is een belangrijk thema in deze workshop. Geïnteresseerd? Bel of mail voor meer informatie of om je aan te melden. Bij voldoende aanmeldingen gaat er een nieuwe workshop van start. De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers.

De modellen
Integratief therapeuten denken en werken vanuit de hier beschreven modellen

1. Het medisch model
Lichamelijke oorzaken en symptomen. Is er iets mis met je lijf? Wat vertelt je lichaam? Waar is je klacht voelbaar?

2. Het stressmodel
Het vergroten van de draagkracht, van wat je aan kunt en/of verkleinen van de draaglast, van wat je allemaal doet en meemaakt. Heb je het te druk?

3. Het gedragstherapeutisch model
Het aan- en afleren van gedrag, en het aanleren van vaardigheden. Weet je wel hoe je moet doen?

4. Het psychodynamisch model
Het verwerken van ervaringen uit het verleden. Is er iets uit je verleden nog niet af?

5. Het systeemtherapeutisch model
De communicatie binnen bijvoorbeeld het gezin, op school, op de (sport)club. Wat betekent je klacht voor je omgeving en wat betekent je omgeving voor je klacht?

6. Het transpersoonlijke model
Over zingeving en vorming van identiteit. Wie ben je, wat wil je zijn vanuit je binnenste? Wat denk je over waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat?