Pleegzorg

Naar aanleiding van mijn eigen ervaring als pleegouder, heb ik me verdiept in het begeleiden van pleeggezinnen. Ik heb gemerkt hoe integratieve therapie een pleegkind kan helpen bij de verwerking van wat het heeft meegemaakt en kan ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van relaties in het pleeggezin.
Soms zijn het juist de eigen kinderen in het pleeggezin die het moeilijk krijgen door de komst het nieuwe gezinslid. Dan is het fijn om in een vrije ruimte te verkennen wat dit met je doet en hoe je daar goed mee om kunt gaan, zodat je je draai weer kunt vinden.

Pleegouder zijn is soms gewoon heel moeilijk.
Integratieve ouder- en gezinsbegeleiding als aanvulling op wat de pleegzorg begeleider voor jullie doet, kan het verschil maken en de draagkracht in moeilijke fases zo vergroten dat jullie het als pleeggezin vol kunnen houden.

Het thema van mijn afstudeerscriptie voor de opleiding tot trainer Mindful-ouderschap was Mindfulness in pleeggezinnen. Mindfulness blijkt juist ook voor pleegouders heel waardevol, vanwege de extra uitdaging die zij op zich hebben genomen.
Graag verwelkom ik jullie bij de training Mindful-ouderschap speciaal voor pleegouders. Meer informatie is hieronder te vinden in de rubriek workshops.